13.06.2019:  Anunt privind organizarea concursurilor de incadrare a posturilor vacante de executie (contabil, 4 asistenti medicali, ingrijitoare) la U.M. 02412 Bucuresti.
02.07.2019: Anunț cu rezultatele selectării dosarelor de încadrare a posturilor vacante de executie (contabil, 4 asistenți medicali, ingrijitoare) la U.M. 02412 București.
09.07.2019: Anunț cu rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ/PRACTICĂ de candidații înscriși pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție (contabil, 4 asistenti medicali, ingrijitoare) la U.M. 02412 Bucuresti. 
15.07.2019:
Anunț cu rezultatele interviului din data de 12_07_2019 a posturilor vacante de executie (contabil, 4 asistenți medicali, ingrijitoare) la U.M. 02412 București.
17.07.2019: Anunt contestatie interviu asistent medical medicina muncii.
18.07.2019: Anunt rezultate finale20.06.2019: Anunt privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de executie de asistent medical generalist, debutant (studii postliceale) in cabinetul medicina interna
09.07.2019: Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul medicină internă.
15.07.2019: Anunț cu rezultatele probei scrise 12_07_2019 a unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asistent medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul medicină internă.
25.07.2019: Anunț cu rezultatele obținute la INTERVIUL in data de 24.07.2019 cu candidatul inscris pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asisten medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul medicină internă.
30.07.2019: Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de asisten medical generalist, debutant (studii postliceale) în cabinetul medicină internă.

19.07.2019: Anunț privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de execuție de inginer de sistem gr. IA (studii superioare) in compartimentul de informatică și statistică medicală
06.08.2019: Anunț cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție-personal civil contractual de inginer de sistem gr. IA (studii superioare) in compartimentul informatică si statistică medicala
13.08.2019: Anunț cu rezultatele obținute la proba scrisă de candidații înscriși pentru încadrarea unui post vacant de execuție-personal civil contractual de inginer de sistem gr. IA (studii superioare) în compartimentul informatică și statistică medicală.
21.08.2019: Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru incadrarea unui post vacant de execuție - personal civil contractual de inginer de sistem gr. IA (studii superioare) in compartimentul informatica si statistica medicala.


02.08.2019: Anunț privind organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual - perioadă nedeterminată de medic dentist cu drept de liberă practică și biolog specialist (4 ani vechime în specialitate in sectoral sanitar).
06.08.2019: Anunț privind metodologia desfășurării concursului de îcadrare a funcției de medic dentist din Serviciul medicină dentară.
06.08.2019: Anunț privind metodologia desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de biolog specialist in laboratorul analize medicale.
21.08.2019:Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual - perioada nedeterminata de medic dentist cu drept de liberă practică si biolog specialist (4 ani vechime in specialitate in sectorul sanitar), publicate in Revista ,,Viața Medicală" nr. 31 din 02.08.2019.
Top